توسعه و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) موجب دگرگونی در بستر آموزش و پیدایش و گسترش محیط جدید مجازی تحت عنوان “محیط چهارم یادگیری ” شده است. رفع محدودیت های فیزیکی، افزایش زمان، برد و ضریب دسترسی به آموزش دانشگاهی و ارتقای کمی و کیفی آموزش با بهره گیری از فاوا در آموزش منجر به دگرگونی در پذیرش دانشجو و تحول در شیوه ارائه آموزش گردیده است. وجه ممیزه تمامی مراکز و موسسات دانشگاهی در بخش اجرایی آموزش در سه بعد “زمان، مکان و شیوه ارائه آموزش “ به دانشجویان است. از همین رو است که سیاست گذاران حوزه آموزش عالی کشور بر قید عبارات “شبانه” ، “مکاتبه ای” ، “نیمه حضوری”و “مجازی” تاکید دارند.

آموزش مجازی در همه ابعاد مزبور نسبت به سایر شیوه ها و با عنایت به استاندارد های مربوطه متفاوت است. این نوع آموزش دارای قابلیت دسترسی به دروس از پیش تولید شده در رشته های مربوط در هر زمان و از هر نقطه ی جغرافیایی بدون نیاز به حضور همزمان طرفین فرآیند یاد دهی_یادگیری و عوامل اجرایی آموزش است.

دوره های آموزشی کوتاه مدت عبارتست از دوره هایی که در یک رشته تخصصی بسیار پرکاربرد و کلیدی بوده و در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی دانش آموختگان گام بر میدارند. این اطلاعات کلیدی سهم به سزایی در اشتغال و سطح علمی داشته و بسیار حیاتی می باشد. این دوره ها با رعایت ضوابط و شاخص های استاندارد علمی ارائه شده است.

فصل اول : کلیات

ماده ۱) تعاریف

در این آئین نامه هرگاه واژه های مرکز، موسسه یا دامون استفاده شود، منظور مرکز آموزش های مجازی دامون (موسسه علم افروزان هوشمند دامون به شماره ثبت 908) می باشد.

ماده 2) مسئولین تدوین محتوای علمی

در چارچوب قوانین و مقررات، مسئولیت کامل و نظارت همه جانبه علمی و آموزشی در تمامی دوره های مجازی بر عهده مدرسین دوره مربوطه می باشد. مدرسین مسئول تدوین و یا معرفی محتوای علمی دروس الکترونیکی و تدریس دروس مزبور طبق ضوابط مربوط در بستر مجازی خواهند بود.

ماده 3)نحوه فعالیت

دامون طبق دستورالعمل اجرایی در حیطه ی وظایف خود و با فراهم کردن امکانات علمی،آموزشی، اجرایی و فنی اقدام به برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت مجازی و پذیرش دانش پژوه در رشته های مجازی می نماید. دوره های دانش پذیری به دو صورت پروژه محور و کلاس محور ارائه میشود.

در دوره های کلاس محور، دانش پژوه به صورت غیر حضوری در کلاس های آنلاین شرکت نموده و پس از پایان دوره در آزمون دوره ی مربوطه که به صورت آنلاین برگزار میشود شرکت نموده و در صورت کسب نمره قبولی، گواهینامه پایان دوره را دریافت خواهید نمود.

در دوره های پروژه محور، دانش پژوه پس از ثبت نام در دوره بسته آموزشی تدوین شده و یا منابع معرفی شده توسط اساتید دوره را به صورت بسته آموزشی دریافت نموده و پس از مطالعه منابع با ارائه مقاله یا پروژه مربوط به دوره اطلاعات علمی او مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت تایید پروژه یا مقاله توسط مدرس دوره گواهینامه پایان دوره برای ایشان صادر خواهد شد.

تذکر مهم: در حال حاضر سیستم کلاس محور مرکز، جهت طراحی زیر ساخت های آموزشی ٍغیر فعال است و صرفا سیستم پروژه محور فعال می باشد. فعالیت سیستم کلاس محور در پنل شخصی کاربران، متعاقبا اعلام میگردد.

ماده 4:  اهداف

۱)تحول در آموزش و دوره های کاربردی و ارائه دوره های مجازی بر اساس مدل های نوین آموزش مجازی دنیا

۲)تنوع بخشی به شیوه های پذیرش دانش پژوه

۳)استفاده گسترده از محیط چهارم در پاسخگویی به نیاز های جامعه، صنعت و سازمان ها

۴)افزایش و گسترش کمی و کیفی دسترسی به آموزش

۵)همکاری با دانشگاه ها و آکادمی های معتبر خارجی در جذب و آموزش دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی

۶)ارائه مدل آموزش مجازی با استاندارد های ذیربط در تدوین، تولید، ارائه و ارزیابی آموزش های نوین

۷)استفاده از آخرین دستاورد های فناوری و یافته های پژوهشی در آموزش مجازی

فصل دوم: شرایط شرکت در دوره های آموزش مجازی دامون

ماده 5 ) شرایط ورود به دوره ها ی آموزشی کوتاه مدت

هر فردی با هر مقطع تحصیلی و حداقل سن ۱۸ سال به شرط آنکه توانایی استفاده و کار با کامپیوتر و اینترنت را داشته باشد و دوره آموزشی را مورد نیاز و مفید برای خود بداند، میتواند در دوره آموزشی شرکت نماید.

فصل سوم : طول دوره، ساعات تدوین شده و انصرافی آموزش مجازی دامون

ماده 6 ) ساعات درسی در نظر گرفته شده

به اقتضای هر دوره آموزشی بر مبنای زمان لاز م جهت مطالعه، تمرین و پرسش و پاسخ توسط اساتید مربوطه ساعت مورد نظر ارزیابی و در شرح جزئیات دوره قرار داده شده است.

ماده 7) در دوره های پروژه محور، دانش پذیر موظف است، حداکثر تا ۶ ماه بعد از دریافت منابع آموزشی اقدام به ارائه پروژه پایان دوره از طریق پروفایل کاربری نماید.

ماده 8) در صورتی که به عللی دانش پژوه نتواند در این بازه زمانی اقدام به گذاراندن دوره آموزشی خود نماید میبایست توضیحات خودرا کتبا به امور آموزش ارائه نماید تا در دست بررسی قرار گیرد.

ماده 9) ثبت نام همزمان در چند دوره آموزشی کوتاه مدت توسط متقاضی امکان پذیر میباشد به شرط آنکه موارد ماده ۸ را رعایت نماید.

ماده 10) بعد از دریافت منابع آموزشی، امکان انصراف از سیستم آموزشی وجود ندارد و دانش پژوه میتواند درخواست ساعات بیشتر آموزش بیشتر نماید.

ماده 11) به واسطه شیوه آموزش مجازی دامون امکان مراجعه حضوری و رفع اشکال حضوری وجود ندارد و دانش پژوه می بایست از سیستم های کمک آموزشی آنلاین و رفع اشکال برخط که در پروفایل کاربری موجود است استفاده نمایند تا اساتید مربوطه پاسخگوی آن ها باشند.

فصل چهارم : ارزشیابی در آموزش مجازی دامون

ماده 12) ارزشیابی دوره های پروژه محور

در دوره های پروژه محور ارزشیابی دوره بر اساس پایان نامه های دانش پژوهان و اعلام نظر شورای آموزشی اساتید انجام میشود و بر چهار رتبه ضعیف، متوسط، خوب و عالی طبقه بندی می شوند. و فقط برای دانشپذیران رتبه های خوب و عالی، گواهینامه صادر میشود و مابقی این افراد می بایست دوباره مقاله ارسال کنند.

ماده 13) در سیستم آموزشی پروژه محور درصورتیکه دانش پژوه در ارزیابی امتیاز ضعیف را کسب نماید میتواند بدون هزینه و تا ۳ بار اقدام به ارائه مجدد پروژه پایان دوره نماید.

ماده 14) در صورت کسب امتیاز ضعیف در هر ۴ پروژه ارائه شده، دانش پژوه موظف به شرکت مجدد در دوره آموزشی و پرداخت هزینه دوره به صورت کامل می باشد.

ماده 15) ارزشیابی پروژه های پایان دوره سیستم آموزشی پروژه محور را اساتید مربوطه به هر درس انجام داده و در صورتی که به هر دلیل و یا رعایت نکردن استاندارد های اعلامی این آئین نامه، پروژه ضعیف ارزیابی گردد، هیچ اعتراضی از سوی دانش پژوه مورد قبول نمیباشد.

فصل پنجم : پروژه ها و پایان نامه ها

ماده 16) صفحات پروژه های پایان دوره میبایست به ازاء هر ۱۰ صفحه آموزش، حداقل یک صفحه A4 تدوین گردد.

ماده 17) در برخی موارد به تشخیص مرکز آموزشی، سوابق کاری و علمی دانش پژوه به عنوان پروژه پایان دوره پذیرفته می شود.

ماده 18) پروژه های پایان دوره میتوانند چکیده ای از منابع آموزشی ارسال برای دانش پژوه باشد و یا یک تحقیق علمی، پیرامون موضوع دوره، در هر حالت سطح علمی پروژه معیار پذیرفته شدن آن توسط استاد مربوطه می باشد.

ماده 19) در صورتی که پروژه های علمی از ارزش بالایی برخوردار باشند، در سایت دامون به عنوان پروژه برتر قدردانی و منتشر میگردد.

فصل ششم : سایر مقررات

ماده 20) منابع آموزشی

منابع آموزشی در قالب سی دی ودی وی دی برای دانش پذیران ارسال می گردد.

ماده 21) محتوای منابع آموزشی

محتوای منابع آموزشی جزوات تدوین شده اساتید با رویکرد دوره های کوتاه مدت آموزشی، به صورت فشرده و پیرامون مسائل اصلی دوره بوده و در قالب فایل های کتاب الکترونیکی ، پاورپوینت، مولتی مدیا و بعضا فیلم آموزشی ارائه می گردد.

ماده 22) حقوق مادی و معنوی دروس

تمامی حقوق مادی و معنوی دروس الکترونیکی که در دوره های مجازی تدوین و تولید می گردد به مرکز دامون تعلق دارد. هرگونه استفاده از این دروس به هر شکلی و در هر قالبی صرفا در چارچوب عقد قرارداد مربوط با مراکز امکان پذیر است. میزان سهم معنوی و مادی عضو تدوین کننده درس الکترونیکی و فرد استفاده کننده مطابق مقررات مرکز، مالکیت فکری و دفتر حقوقی مرکز می باشد.

ماده 23) گواهینامه های بین المللی صادره

مرکز دامون با آکادمی های آموزشی مشابه از سراسر دنیا تفاهم نامه های همکاری آموزشی و پژوهشی به عمل می آورد که دانش پژوهان دامون بعد از گذراندن دوره خود میتوانند گواهینامه های معادل خود را از این کشور ها در مرکز درخواست دهند. درخواست این گواهینامه ها بدون ارائه مقاله مجدد امکان پذیر است و فقط با واریز هزینه آن انجام می شود.

ماده 24) دامنه آموزش مرکز دامون

از کلیه ی دانش پذیران فارسی زبان علاقه مند به آموزش در صورتی که محدودیتی در تحصیل مطابق قوانین نداشته باشند، ثبت نام به عمل خواهد آورد.

ماده 25) افزودن دوره آموزشی جدید مرکز دامون

بر اساس نیاز آموزشی کشور و متقاضیان می تواند با درخواست کتبی و طرح در شورای آموزشی مرکز، نسبت به این مورد و افزودن دوره های جدید میتواند با استفاده از کارکرد آموزش خود، دوره آموزشی جدید بیافزاید.

ماده 26) نحوه ثبت نام در مرکز

ثبت نام در مرکز از طریق وب سایت ها ی مجاز، به صورت تلفنی و به طور کلی به صورت از راه دور انجام می پذیرد.

ضمنا مرکز دامون مسئولیت ثبت نام در هیچ وب سایتی به جز وبسایت www.elpco.ir را نمی پذیرد.

شهریه دوره ها در واحد امور مالی دامون تدوین شده و اعلام میگردد و دانشپذیران می توانند از طریق درگاه پرداخت آنلاین و یا شماره حساب های مرکز، اعلام شده در سایت، نسبت به پرداخت شهریه ی خود اقدام نمایند.

ماده 27) صدور گواهینامه پایان دوره

برای دانش پژوهان دامون، بعد از ارزشیابی و گذراندن موفق پایان دوره، گواهینامه پایان دوره آموزشی دوره های کوتاه مدت صادر می گردد. گواهینامه های پایان دوره با توجه به مجوزات این موسسه صادر می گردد و این گواهینامه ها جهت ارائه به آکادمی های بین المللی جهت معادل سازی، ارائه ترجمه رسمی آن به دادگستری و وزارت امور خارجه جهت تایید و دیگر شرکت ها و سازمان ها صرفا جهت تایید گذراندن دوره آموزشی کوتاه مدت بوده و ارزش دیگری ندارد و به هیچ عنوان معادل گواهی مهارت فنی حرفه ای، مهارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدارک آموزش عالی آزاد، دانشگاه جامع علمی کاربردی، وزارت بهداشت و مدارک دانشگاهی مانند لیسانس، فوق لیسانس و غیره و یا مدارک وزارت آموزش و پرورش همچون دیپلم نمی باشد و صرفا به معنی سپری نمودن یک آموزش CD محور و الکترونیکی محور بوده و معادل و هم تراز هیچ یک از مدارک آموزشی ارگان های علمی کشور نیست.

ماده 28) دانشپذیران موظفند قبل از ثبت نام تحقیق کنند که گواهینامه های صادره مرکز در جهت مقصود آنان (مانند ادامه تحصیل، ترفیع شغلی و…) قابل ارزشیابی مقصد ارائه می باشد یا نه. زیرا مرکز هیچ مسئولیتی در این زمینه بر عهده ندارد.

ضمنا مرکز دامون میتواند در صورت بروز اختلاف ضمن باز پس دادن شهریه دانش پذیر، خدمات آموزشی ایشان را قطع و گواهینامه دریافتی احتمالی را ابطال کند.

ماده 29) در این آیین نامه تنها به ذکر اصول اکتفا شده و تفسیر مفاد آن به عهده ی مرکز است.

ماده 30) این آیین نامه از تاریخ 01/01/1399 برای کلیه ی ثبت نام شدگان مرکز، لازم الاجرا است.