چشم انداز ما :

دامون با برنامه ریزی دقیق، به جا و نوآورانه به تربیت نیروی انسانی ماهر و مدیران مسئولیت پذیر می پردازد. افرادی که پیوسته با دنیای در حال تغییر، خود را وفق می دهند و همپای دامون می توانند گام بزرگی در جهت اعتلای جهان هستی بردارند.

ارزش های ما :

استقبال از ایده های نو و پیشنهاد های سازنده
ما انتقاد پذیر هستیم چون باور داریم انتقادها باعث رشد ما می شوند.
احترام متقابل اصل جدایی ناپذیر ماست و دامون معتقد است احترام، احترام می آورد.
ما ادعا داریم که می توانیم نقش به سزایی در جهت کار آفرینی کشور و تربیت نیروی متخصص داشته باشیم.
بلند مرتبه شدن میهن عزیزمان ایران از مهمترین ارزش های دامون است.

رسالت ما :

آموزش و پرورش عموم جامعه خصوصاً مدیران، متخصصان و کارآفرینان با تأکید بر قوت و توانایی رهبری و راهبری سازمان های بزرگ ملی و بین المللی در جهت رقم زدن آینده ای روشن وظیفه ای است بزرگ که بر عهده دامون می باشد و ما باور داریم به این رسالت بزرگ دست خواهیم یافت.

احترام:

ما به همه افرادی که در کنارمان هستند احترام می گذاریم، به شما، به همکارانمان و همه انسانهایی که در اطراف ما هستند. ما به شما به عنوان مشتریمان لبخند می زنیم، حق همواره با شماست. ما به شرکایمان، سخنرانانمان و مشاورین سازمانمان و از همه مهمتر به خودمان احترام می گذاریم.

ماموریت ما احترام گذاشتن به همه در هر روز است.

مسئول و پاسخگو:

همه ما در ارتباط با فرایندهای سازمانیمان مسئول هستیم. مسئول همه ورودیها، خروجیها و نتایج سازمانی. ما از یکدیگر و از شما به عنوان مشتری و شریکمان حمایت می کنیم. ما پاسخگو هستیم. ما مسئول همه مواردی که در متن و حاشیه کسب و کارمان اتفاق می افتد می باشیم. ما هیچگاه کسی را سرزنش نمی کنیم. ما مسئولیت همه موارد را در سازمانمان به دوش می گیریم و به همین دلیل همه می توانند روی ما حساب کنند. ما فورا به نیازها و تقاضاهای شما پاسخ می دهیم.

متفاوت و متمایز:

ما علاقه مند به متفاوت بودن هستیم و خرد متعارف را همواره به چالش می کشیم و همواره نوآور و خلاق می مانیم. ما علاقه مند به تمایز و دیده شدن به دلیل متفاوت بودن هستیم. اگر همه رقبای ما به سمت راست حرکت کنند ما به سمت چپ حرکت خواهیم کرد. ما معتقدیم تنها ماهی مرده در جهت جریان رود حرکت می کند.

نشر و ارتقاء دانش و بینش:

ما بهترین و آخرین داده ها، تحقیقات موردی و تجربیات موفق کاری و زندگی را از سرتاسر جهان در جهت سرعت بخشیدن به رشد و موفقیت مشتریانمان گرد هم می آوریم. ما بهترین نگرش، بینش و خرد را بر مبنای آخرین آموزه ها و تجربیات بهترین شرکتها، سخنرانان و مشاوران برای شما خلق می کنیم. ما تغییر به سوی بهتر شدن را در شما و سازمانتان تسهیل می کنیم.

شکرگزار و قدردان:

ما شکرگزار خداوند، شما و خودمان به خاطر زندگی زیبایی که تجربه می کنیم هستیم. خواست خداوند ما را در تماس با شما قرار داده است. ما بر زندگی شما تاثیر می گذاریم و این بهترین احساس برای سازمان ما می باشد و ما کاملا و ۱۰۰% قدر دان آن هستیم. ما فراز و نشیب کسب و کارمان را همچون هر کسب و کار دیگری به رسمیت می شناسیم. هر روز و در هر مکان دلیلی برای قدردانی و سپاسگزار بودن وجود دارد. ما به شدت قدردان و شکرگزار ارتباطمان با شرکایمان، مشتریانمان و تامین کنندگانمان هستیم. ما از همه شما سپاسگزاریم. ما معتقدیم هر قدر سپاسگزار و شکرگزار آنچه که داریم باشیم، نعمات بیشتری برای سپاسگزار بودن وجود خواهد داشت.

کار گروهی:

هر کدام از ما حلقه های یک زنجیر هستیم. قدرت این زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه این زنجیر می باشد. ما هر یک از اعضای تیممان را حمایت می کنیم. ما به توانمندی ها و پتانسیل های یکدیگر باور و اعتقاد داریم. ما می دانیم که برای رسیدن به یک رویا به یک تیم نیازمندیم. ما به صورت یک گروه کار می کنیم و تحت هر شرایطی در کنار یکدیگر، برای هم و در جهت هدفمان قرار می گیریم.